Header_660px_vesi
vesihana_vaaka

Paras ratkaisu raudan ja mangaanin poistoon pohjavedestä

Ferroplanin palkittu NatWat-vedenkäsittelytekniikka on paras ratkaisu korkeiden rauta- mangaanipitoisuuksien poistoon sekä haitallisten haihtuvien yhdisteiden poistoon pohjavesilaitoksilla.

Perinteisen kalkkikivialkaloinnin sijaan Natwat-tekniikassa optimoidaan suodatuksen tehokkuus kasvattamalla suodatettavien partikkeleiden kokoa biosuodatuksella ennen massasuodatusta. Eroina muihin menetelmiin on myös massojen vaihdon tarpeettomuus sekä täysi kemikaalittomuus, mikä tekee NatWat-tekniikasta paitsi turvallisen, myös erittäin edullisen käyttää. Käyttökuluja NatWat-laitoksessa ei normaalien instrumenttien ja pumppujen kulutuksen lisäksi tule kuin puhaltimien sähkönkulutuksesta. Myös valvonnan ja ylläpidon tarve on erittäin vähäinen.

NatWat-tekniikan avulla voidaan korvata vanhat lipeälaitokset, sillä biosuodatuksen aikana vedestä poistetaan alipaineella hiilidioksidia ja muita happamia kaasuja. Tällöin veden pH nousee ja happipitoisuus kasvaa. Myös radon ja erilaiset typpiyhdisteet poistuvat vedestä.
Natwat-laitoksen saa täysin automatisoituna, jolloin laitos mm. seuraa itse suodattimien tukkeutumista ja käynnistää suodatinkohtaisen vastavirtapesun tarpeen vaatiessa.

Ferroplan toimittaa NatWat-laitokset, joko kokonaisurakoina tai pelkkinä laitetoimituksina asiakkaan toiveen mukaan.

Kysy lisää
Antti Sojamo, 040 1732 716, antti.sojamo@ferroplan.fi
Jussi Pulliainen, 040 8380 726, jussi.pulliainen@ferroplan.fi
www.ferroplan.fi
MailPoet