Ylätunniste

Ferroplanin NatWat-ilmastus on paras ratkaisu 

lipeälaitosten saneeraukseen!

 

NatWat-ratkaisu pähkinänkuoressa:

 

• hiilidioksidin poisto alipainestrippauksella 

• ei kemikaaleja, käyttökustannukset edulliset

• myös erilaisten typpiyhdisteiden ja radonin poistoon.

---

NatWat-ilmastus oli paras ratkaisu Kärkän vedenottamolle

 

Kannattaa valita aina paras ratkaisu. 

Hyvänä esimerkkinä NatWat-tekniikan käyttöönoton vaikutuksesta tuotantoprosessiin toimii Salossa sijaitseva Kärkän vedenottamo: se saneerattiin lipeälaitoksesta ilmastus/alipainestrippauslaitokseksi. Alueen pohjavesi on laadultaan muutoin hyvää, mutta ongelmana on, että se sisältää ajoittain suuria määriä hiilidioksidia – pohjavesi on siis ajoittain hapanta. Aikaisemmin vettä on käsitelty syöttämällä siihen lipeää, jolloin pH-taso nousee.

Vaikutukset näkyvät monella tuotantoprosessin osa-alueella 

Miten Ferroplanin toimittaman ratkaisun vaikutukset näkyvät siis käytännössä Kärkän vedenottamolla? Nyt hiilidioksidi saadaan poistettua vedestä alipainestrippauksella, jonka ansiosta lipeänsyötöstä voitiin luopua kokonaan. Vesilaitokselle ei siis aiheudu enää kustannuksia kemikaalinsyötöstä. Lisäksi lipeän käsittelystä aiheutuvat työturvallisuusriskit on saatu eliminoitua saneerauksen ansiosta. 

Myös loppukäyttäjä kokee NatWat-saneerauksen vaikutukset 

Laitokselta lähtevä vesi on saneerauksen jälkeen pehmeää ja emäksistä. Kalkkeutumia ei enää synny vedenjakelun loppuasiakkaiden päässä, koska lipeääkään ei enää käytetä.

Ferroplan toimittaa NatWat-laitokset joko kokonaisurakoina tai pelkkinä laitetoimituksina – aina asiakkaan toiveen mukaan.

Kiinnostuitko?

Kysy lisää!


Antti Sojamo
+358 40 1732 716
antti.sojamo@ferroplan.fi www.ferroplan.fi