Latvialainen Kristaps Balcikonis saapuu Suomeen ensimmäistä
kertaa. Tomi ”SIA Ferroplanin mies” Laurén tulee hakemaan
Kristapsin lentokentältä autolla, jonka lämmityslaite puhaltaa
pelkästään kylmää ilmaa. Kristaps istuu kyydissä pidellen ovea,
joka ei jäätymisen vuoksi muuten pysy kiinni. Ympärillä näkyy
loputtomasti kuusi- ja mäntymetsää.
SIA Ferroplanin suunnittelija Kristaps on suorittanut Orimattilas-
sa Ferroplanilla kuuden viikon perehdyttämisjakson. Hän kertoo,
ettei pelästynyt jäistä ensikosketustaan Suomeen. Latviassa on
talvella ajoittain kylmempää kuin Suomessa. Eikä aikaisemmin
vanginvartijana toiminut mies ihan vähästä säikähdä.
Kristaps aloitti työt SIA Ferroplanilla, Latvian Jelgavassa pari
vuotta sitten, kun hän tarvitsi harjoittelupaikan yliopiston opin-
tojen suorittamista varten. SIA:lla hänen työnkuvaansa kuului
aluksi kuljetinrullien kuvien käsittely, työnjohdon avustaminen
ja tilausten ja laskelmien tekeminen. Kristaps valmistui yliopis-
tosta heinäkuussa 2013 koneiden tuotannon ja suunnittelun lin-
jalta. Silloin alettiin puhua enemmän kuljetinosien suunnittelus-
ta. Pian oli sovittu opintomatkasta Suomeen.
Suomessa Ferroplanilla Kristaps tutustui monipuolisesti yri-
tyksen toimintaan. Hän teki kuljettimien suunnittelun muutos-
töitä SolidWorks-suunnitteluohjelmalla, joka oli ennestään tuttu
koulusta. Tuotannossa Kristaps tutustui työnkulkuihin ja työp-
rosessin etenemiseen vaiheesta toiseen. Häneen teki erityisen
vaikutuksen Ferroplanin tuotannon siisteys ja järjestys, jonka
hän aikoo oppina viedä mukanaan Latviaan. Uutta hän oppi
myös laadunvalvonnasta, työprosessin kulusta ja toiminnanoh-
jausjärjestelmästä.
Kristapsin vaikutelmat Suomesta ovat olleet positiiviset.
Siisteys ja se, että tavarat voivat olla ulkona ilman aitoja ja var-
tiointia tekivät vaikutuksen. Suomalaiset ovat mukavia – vas-
taavat kyllä, kun kysytään! Muutaman kerran joku on alkanut
muitta mutkitta puhua Kristapsille suomea heidän kohdatessaan.
Vasta hetken kuluttua on selvinnyt kielimuurin olemassaolo.
Kristaps sopeutui siis joukkoon hienosti. Tervetuloa uudelleen!
KYLMÄÄ KYYTIÄ
SUOMESSA
BANG BANG! IT'S SIA FERROPLAN!
Ferroplan Oy:n työnjoh-
taja Petri Kuittinen (vas.)
käy läpi SIA Ferroplanin
suunnittelijan
Kristaps
Balcikonisin kanssa maa-
livahvuuden mittaamisen
saloja.
14
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16