T
elakoiden lisäksi loimaalai-
sen Pemamek Oy:n tyypil-
lisiä asiakkaita ovat voima-
laitosteollisuus, konepajat ja
tuulimyllyvalmistajat. Yritys suunnit-
telee ja valmistaa hitsausautomaation
ratkaisuja hitsaavalle teollisuudelle.
Pemamekin tuotteista 95 % menee
vientiin ympäri maailmaa. Valmistus
tapahtuu Suomessa, ja yrityksellä on
lisäksi myyntikonttorit Brasiliassa,
Saksassa, Venäjällä ja Puolassa.
– Yhteistyö Ferroplanin kanssa
alkoi kymmenen vuotta sitten, kun
Pemamek kartoitti markkinoilta kul-
jetinratkaisujen osaajaa ja päätyi Fer-
roplaniin. Siitä lähtien yhteistyö on
ollut tiivistä.
– Yhteistyömme on kahden jär-
jestelmätoimittajan välistä työtä.
Suunnittelemme ratkaisut alusta asti
yhdessä ja räätälöimme ne asiakkaan
toiveiden mukaan, kertoo Pemamek
Oy:n operatiivinen johtaja, ferropla-
nilaisten kanssa paljon yhteistyötä
tehnyt
Aki Ojanperä
.
Eräs viimeisimpiä Pemamekin ja
Ferroplanin yhteisiä projekteja oli
singaporelaisen telakan automaatti-
nen profiilien leikkuu- ja paletointi-
järjestelmä, johon Ferroplan toimitti
vuoden 2013 lopulla rulla- ja ketju-
kuljettimia, risteysasemia ja hydrau-
lisia kääntöasemia.
T
iukka aikataulu asetti pro-
jektille erityisiä vaatimuk-
sia, mutta saavutimme ta-
voitteemme ja pysyimme
aikataulussa. Joustavat ja luotettavat
yhteistyökumppanit ovat oleellinen
osa aikataulussa pysymistä. Projekti
PEMAMEK OY
telakoiden tehostaja
MITÄ:
Hitsausautomaatio-
ratkaisut
KENELLE:
Asiakkaita ovat telakat,
voimalaitosteollisuus,
konepajat ja tuulimylly-
valmistajat ympäri
maailmaa
MISSÄ:
Kotipaikka Loimaa
MILLOIN:
Perustettu vuonna 1970
6
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16