TexWiller
/ Texas Ranger, eli sheriffin
kaltainen kiertävä poliisi, jolla on
esimerkiksi valtuudet ottaa lain-
valvonta haltuunsa alueilla, joissa
sheriffi ei siihen kykene. Hän onmyös
navajokansan päällikkö ja
intiaaniasiamies, intiaani-
nimeltäänYön kotka.
Tex on luonteeltaan
jämerä ja rohkea.
Innostu vaan!
Yksi parhaista työhön liittyvistä tunteista on se, kun idea vie
mennessään. Pääsee tilaan, jossa kalenterimerkinnät, kello ja näl-
kä eivät merkitse mitään. Tilaa voi kutsua myös innostumiseksi,
joka ihan muutenkin kuuluu elämän parhaisiin fiiliksiin. Innostu-
misen tilassa saa aikaan, kaikki on mahdollista, eikä esteitä tai
epätoivoa ole.
Innostus iski minuun, kun näin tämän lehden kannen ensim-
mäisen kerran, luodinreikineen päivineen. Tiesin, että tästä
tulee hyvä, enkä malttanut millään odottaa valmista. Tässä
se nyt vihdoin on, kymmenien tuntien kirjoitus- ja suunnitte-
lutyön, hevosenlannanhajuisten jääkylmien kuvausten, haastatteluiden,
tarkistusten ja uudelleentarkistusten jälkeen. Tiedän, että tulemme erottumaan
joukosta jälleen kerran. Ja olen siitä ylpeä.
Pohdin, miten saisin muutkin teollisuudessa toimivat yritykset innostumaan erot-
tautumisesta. Välillä jopa minut valtaa epätoivo ja maailmantuska. Mikseivät yri-
tykset uskalla erottautua? Sitooko niiden käsiä ulkomainen emoyhtiö, puuttuvatko
rohkeus ja ideat vai ovatko ne vain laiskoja?
Suomalaisen mielenlaadun tuntien yrtiykset eivät ole ainakaan laiskoja. Kyllä suo-
malaiset töitä osaavat paiskoa ja tekevät sen, vaikkei aina olisi onni myötä. Ideoiden
puutteen en usko senkään olevan ongelma. Olemmehan teknologian huipulla monella
alalla. Ei meitä sisun tai ideoiden puutteesta voi haukkua, mutta mistä sitten?
Uskon, että ongelma piilee itsetunnossa. Siinä osassa suomalaista identiteettiä, joka
lapsuudessaan on saanut kolhun. Keneltä kolhu on saatu, sitä on turha tässä pohtia,
eli palataan ideaan.
Kun uusi idea syntyy, seuraa innostus. Se, että sallii itsensä innostua ja läh-
teä viemään ideaa eteenpäin, vaatii hyvää itsetuntoa. Hyvä itsetunto ei tarkoita
yltiöpositiivista kuvaa omista kyvyistä tai itsensä asettamista toisten yläpuolelle.
Se tarkoittaa myönteistä realismia omia mahdollisuuksia ja rajoitteita kohtaan sekä
riippumattomuutta muiden mielipiteistä. Hyvä itsetunto merkitsee kykyä sietää epä-
onnistumisia ja pettymyksiä. Se tarkoittaa luottamusta itseen ja omaan tekemiseen.
Ja siinä se.
Hyvän itsetunnon määritelmä täyttää rohkean mark-
kinoijan tunnusmerkit täydellisesti. (Myönnettäköön,
että sissimarkkinoijan kuvitelmat omista ideoistaan
eivät aina ole realistiset, mutta mitä siitä, realisteja
on maailma pullollaan!)
Sinä siinä, joka luet tätä. Olet hyvä. Osaat.
Pystyt. Uskalla innostua. Lupaan, et kadu.
Minna Patosalmi
Ferronews 2014
Päätoimittaja:
Minna Patosalmi
Graafinen
suunnittelu
ja taitto:
Design Kumina / Anna Räikkönen
Painopaikka:
Kirjapaino Markprint Oy
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16