Voittaako nopein päätöksentekijä?

Ehkä. OODA-konsepti auttaa tekemään nopeita päätöksiä: observe, orient, decide & act -konsepti perustuu siihen, että se kumman päätöslooppi on nopeampi, voittaa lopulta. Tässä lyhyt tiivistelmä OODA:sta, jota sovelletaan erilaisissa organisaatioissa sekä urheilulajeissa.

Observe eli tarkkaile: ensin on tunnistettava ongelma, jotta saadaan käsitys sisäisestä ja ulkoisesta ympäristöstä. Yrityksessä tämä voidaan rinnastaa tiedonkeruuseen: kerätään kaikki tiedot nykyisestä organisaation tilasta, mahdollisista kilpailijoista ja markkinoista. Avaintekijä on maailman monimutkaisuuden tunnustaminen. Kaikki tiedot ovat vain ajallisia tilannekuvia, ja niitä tulee käsitellä sellaisina. Tieto vanhenee. Siksi yksiköiden on kerättävä kaikki saatavilla oleva tieto mahdollisimman nopeasti, jotta niitä voidaan käyttää aidosti päätöksenteon perusteena.

Orient eli orientaatio: Orientaatiovaiheessa pohditaan havaintojen arvoa ja mietitään, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Tämä vaatii tilannetietoisuutta ja ymmärrystä, jotta tietoinen päätös voidaan tehdä. Koska päätökset ovat joskus tiedostamattomia tai vaistomaisia, tässä vaiheessa pohditaan, miten ja miksi päätökset tehdään, ennen kuin valitaan toimintatapa. Organisaatiossa voidaan luoda skenaarioita, ja pohtia niiden tuloksia ja vaikuttimia.

Decide eli päätä: Päätösvaiheessa tehdään ehdotus toimintasuunnitelmasta ja otetaan huomioon kaikki mahdolliset päätöksen seuraukset. Yrityksessä tämä tarkoittaa kokouksia tai keskusteluita.

Act eli toimi: toiminta tarkoittaa toteuttamista ja mahdollisia muutoksia, jotka on tehtävä päätöksen johdosta. Tämä vaihe voi sisältää myös mitä tahansa testausta, joka vaaditaan ennen virallista toimintoa, kuten A/B-testaus.

Kaiken tämän jälkeen looppi alkaa alusta.

Kategoria(t): Ei kategoriaa Avainsana(t): . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Kommentointi on suljettu.