Miten meillä menee; katsaus aikaansaannoksiin ja tulevaisuuteen!

Tässäpä nopea katsaus siihen, mitä uutta Ferroplanin tuote- ja palvelurintamalla on edellisen ja tämän vuoden aikana tapahtunut!

 • Mekaanisen metsä- ja sahateollisuuden ratkaisuihin pääset tutustumaan täällä. Ferroplan suunnittelee ja valmistaa esimerkiksi sahansyötöt, porrasannostelijat ja tukkikuljettimet. Myös huoltopalvelut saat meiltä. Tarjoamme kotimaisen kokonaisratkaisun.
 • Esisuunnitteluun pääset tutustumaan tästä. Me tiedämme, että hyvä esisuunnittelu säästää rahaa. Esisuunnittelun avulla voidaan todistaa kuljetinjärjestelmän tuomat hyödyt: henkilöstötarve pienenee, tuotantovolyymi kasvaa, läpimenoaika nopeutuu, hylky vähenee ja huoltokulut laskevat. Lisäksi työturvallisuus paranee. Esisuunnittelu ei sido mihinkään, ja suunnittelun arvo hyvitetään, kun kaupat syntyvät.
 • Saksilavat löydät täältä. Saksilavamme on teollisuusympäristöön 3000–5000 kilon kuormalle suunniteltu nostin. Saksilavasta on saatavilla sekä putki- (SLP) että levymallit (SLL). Kuljetinintegraatiot onnistuvat esimerkiksi ketju- ja rullakuljettimien kanssa.
 • Haluamme tarjota tuotteillemme tietenkin kattavaa huoltopalvelua; lisää voit lukea täältä. Palveluvalikoimaamme kuuluvat huoltokartoitukset, huoltokoulutukset, varaosat, kuljetinjärjestelmien modifikaatiot sekä kattavat huoltopalvelut. Varsinaisista laiterikoista päästään eroon ennakoivalla huollolla: säännöllinen huolto tarkoittaa asiakkaallemme siis suoraa rahansäästöä.

Entä mitä on odotettavissa vielä tänä ja ensi vuonna? Elintarviketeollisuuden käyttöön soveltuvia kuljetinratkaisuja, uusia referenssejä, kenties enemmän liikkuvaa kuvaa ja toivottavasti messutapahtumia, sillä parasta markkinointia on näyttää, miten tuotteemme toimivat elävän messuyleisön edessä, sen sijaan että kertoisimme pelkästään niiden hienoudesta esitteessä.

Kategoriat: Ei kategoriaa | Jätä kommentti

Miltä näyttää vuosi 2021 teollisuusmaailmassa?

man in blue jacket standing beside brown wooden post

Deloitte julkaisi raportin, jossa selvitettiin teollisuusyritysten näkymiä vuonna 2021. Raportin vastauksista nousi esiin neljä selkeää trendiä.

Toimintaympäristön muutoksien ennakointi on yhä kriittisempi selviytymistekijä

Vuoden 2020 tapahtumat toimivat herätyksenä: yritysten on syytä varautua todellisiin, globaaleihin yllätyksiin jatkossakin. Usein unohdettu näkökulma on näkyvyys, sillä jos fyysiset tapaamiset ovat jatkossa hankalia, on digitaalisen näkyvyyden syytä olla kunnossa. Näkyvyys voi tarkoittaa eri asioita: jos esimerkiksi demot ja yritysvierailut ovat mahdottomia, on syytä rakentaa vaikkapa virtuaalinen tehdaskierros, jolloin esittelyn voi hoitaa lähettämällä linkin potentiaaliselle asiakkaalle.

Investointi digitaalisuuteen kasvattaa resilienssiä

Yksinkertaisimmillaan digitaalinen kaksonen on fyysisen tuotteen tai sen osan kuva, piirustus tai virtuaalinen komponentti. Se voi olla myös virtuaalisesti esitetty tuotantoprosessi tai jopa fyysinen 3d-tuotantoympäristö. Digitaalisen kaksosen avulla teollisuuden valmistaja voi luoda tuotteen fyysisestä sijainnista riippumatta ja jopa simuloida sen suorituskykyä virtuaalisesti, joutumatta työstämään itse metallia.Johdonmukainen digitalisointi vaatii luonnollisesti investointeja ja kehittämistä.

Vaihtoehtojen tutkailu vähentää häiriötekijöiden vaikutuksia arvoketjussa

Kun teollisuusyritykset arvioivat, miten tuotanto jatkossa toimii, ne kääntyvät modernien digitaalisten työkalujen puoleen: näin voidaan tarkentaa tilannekuvaa esimerkiksi toimitusverkoston osalta. Pandemian alkuaikoina monet yritykset lisäsivät tilannetietouttaan eri tavoin: vastausten mukaan ostajat seurasivat esimerkiksi aktiivisemmin raaka-aineiden ja komponenttien saatavuutta ja hintakehitystä. Jotkin valmistajat investoivat automaatioon ottamalla käyttöön digitaalisen hankintaverkon (DSN) saaden näin reaaliaikaisen tilannekuvan hankinnoista ja komponenttien saatavuudesta.

Häiriöt voivat muokata työvaiheita ja -tapoja josutavammiksi

Jos globaalia epävarmuutta ilmenee jatkossakin, teollisuuden valmistajat todennäköisesti suunnittelevat jotkin työtehtävät uusiksi. 61 % kyselyyn osallistuneista avainhenkilöistä aikoo kehittää jonkinlaista työn ja etätyön hybridimallia eri työskentelyprosesseille seuraavan kolmen vuoden aikana.

Kategoriat: Ei kategoriaa | Jätä kommentti

B2B vs B2C

black metal empty building

Ovatko B2B- ja B2C-bisnes eri asioita? Kyllä ja ei. Täältä löytyy hieno tiivistelmä kuluttaja- ja yrityspuolen eroista ja yhtäläisyyksistä. Listoista voi oppia, että välillä kannattaa napata keinoja myös aidan toiselta puolelta, mutta muistaa samalle ne erot.

Tässä B2B- ja B2C -maailman yhtäläisyydet listattuna:

 • Ostotpäätöksen tekee ihminen tai ihmiset.
 • On ansaittava luottamus, jotta kaupat syntyvät.
 • On tehtävä selväksi, että pystyt ratkaisemaan asiakkaan ongelman.
 • On annettava asiakkaille mahdollisuus ottaa yhteyttä eri kanavien kautta.
 • On ylläpidettävä asiakassuhdetta jollakin tavalla myös myynnin jälkeen.
 • Markkinointi toimii käsi kädessä myynnin kanssa.
 • On muistettava, että ihmiset ovat yksilöitä.
 • Potentiaaliset asiakkaast ovat halukkaita käyttämään rahaa juuri tietyn laiseen tuotteeseen tai palveluun.
 • Tunnistetaan ja määritellään ostajapersoonat  ja ihanteelliset asiakasprofiilit, jotta tiedetään kenelle ollaan myymässä ja markkinoimassa.

Tässä puolestaan B2B- ja B2C-maailman erot:

 • B2B-maailmassa on ryhmä käyttäjiä ja päättäjiä, B2C-maailmassa yksittäinen ihminen voi päättää ja ostaa.
 • Yksityiskohtaiset tiedot ovat tärkeitä B2B-maailmassa, kuluttjamaailmassa yleisempi kuvaus riittää.
 • Rationaalinen B2B-maailma vs. emotionaalisempi kuluttajamaailma, vaikka kaikki ihmiset ovatkin sekoitus molempia.
 • Hintojen suuruusluokat: B2B-maailmassa hinnoissa on enemmän nollia perässä.
 • Laajaa käyttääryhmä vs. henkilökohtainen käyttö.
 • Pidempi myyntisykli vs. lyhyempi myyntisykli.
 • Tieto, hyödyt ja ratkaisut vs. viihdyttävä markkinointi.
 • Pidemmät asiakassuhteet vs. lyhyemmät asiakassuhteet, vaikka bärndilojaalisuutta voi syntyä molemmissa.
 • Korkeammat hankintakustannukset vs. matalammat hankintakustannukset.
Kategoriat: Ei kategoriaa | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

B2B-ratkaisun pitäisi vakuuttaa sekä ostaja että loppukäyttäjä

person playing magic cube

Käyttäjä ei ole ostaja.

Kun yritys ostaa B2B-ratkaisuja, yrityksen sisällä on karkeasti kahden tyyppisiä ihmisiä, johtajia ja työntekijöitä. Näillä ryhmillä on erilainen näkökulma ja vastuualueet. Tämä ero tuo myös laitetoimittajaorganisaation suunnittelijoille hankaluuksia. Johtajat ovat päättäjiä, työntekijät eivät. Kenelle ratkaisua ollaan siis suunnittelemassa ja myymässä, kenen ongelmia ollaan ratkomassa?

Suunnittelijat voivat käyttää useita lähestymistapoja tämän ongelman ratkaisemiseksi.

Ostajakeskeinen lähestymistapa

Perinteinen lähestymistapa keskittyy siihen, mitä ostajat haluavat. Monet toimittajat käyttävät edelleen tätä lähestymistapaa, koska sitä on helpompi myydä. Loppujen lopuksi johtajat päättävät, ostavatko ratkaisun vai eivät. Jos halutaan vakuuttaa ostajan kertaheitolla, kannattaa tarjota jotain, mitä nämä haluavat. Tässä lähestymistavassa johtajien tarpeet ja toiveet asetetaan etusijalle, ja työntekijöihin ja loppukäyttäjiin ei kiinnitetä juurikaan huomiota. Tämän seurauksena monet B2B-ratkaisut ratkaisevat ostajien ja päättäjien ongelmia, mutta eivät välttämättä työntekijöiden. Ratkaisu saatetaan myydä kerran, mutta se saattaa osoittautua epäonnistuneeksi pitkällä aikavälillä.

Työntekijäkeskeinen lähestymistapa

Voidaan valita myös toisenlainen lähestymistapa ja pohtia loppukäyttäjien tarpeita. B2B-maailmassa ratkotaan ongelmia tuotteilla ja palveluilla, mutta B2B-myynti ei ole niin yksinkertaista. Loppukäyttäjä ja ostaja arvottavat ja painottavat tarjotun ratkaisun ominaisuuksia eri tavalla. Tällöin ratkaisu voi olla arvokas työntekijöille, mutta merkityksetön tai arvoton johtajille. Jos johtajat päättävät olla ostamatta ratkaisua, eivät loppukäyttäjät saa haluamaansa ratkaisua, ja esisuunnittelutyö menee hukkaan. Ostajakeskeisen ja käyttäjäkeskeisen lähestymistavan yhdistäminen ja molempien ryhmien kuuntelu  auttaa suunnittelemaan ratkaisuja, jotka täyttävät sekä johtajien että työntekijöiden tarpeet. Tämä lähestymistapa tekee kuitenkin suunnitteluprosessista monimutkaisemman.

Etsit yhteistä ongelmaa, jonka johto ja työntekijät jakavat ongelmaa

Kolmas lähestymistapa on etsiä yleisintä yhteistä ongelmaa: yritetään löytää ongelma, jonka sekä johtajat että työntekijät jakavat. Yhteisen ongelman löytäminen johtaisi ainakin teoriassa täydelliseen ratkaisuun, joka tyydyttää kaikki sidosryhmät kerralla. Tämän täydellisen ongelman löytäminen on kuitenkin melkein mahdotonta: johtajat ja työntekijät kohtaavat työssään erilaisia ​​ongelmia, ja hakevat niihin myös erilaisia ratkaisuja. Useimmiten tämäkään lähestymistapa ei toimi.

Vaiheittainen lähestymistapa

Vaiheittainen lähestymistapa pyrkii luomaan lisäarvoa tuottavan ratkaisun johtajille sekä työntekijöille.

Ensin keskitytään käyttäjäkeskeisen ratkaisun löytämiseen. Keskittämällä huomio työntekijöihin tutkimalla, tunnistamalla haasteet ja ideoimalla uutta syntyy vähitellen konsepti. Varhaisessa vaiheessa työntekijät ja loppukäyttäjät tulisi asettaa etusijalle ja luoda ratkaisu heille.

Toisessa vaiheessa kartoitetaan hyötyjä, joita tämä työntekijäkeskeinen ratkaisu voisi tarjota myös päättäjille ja johtajille. Tässä siis oletetaan, että ainakin joistain loppukäyttäjien kokemista hyödyistä on hyötyä myös johdolle. Johtajilla ja työntekijöillä ei ole edelleenkään samaa ongelmaa, mutta molemmilla ryhmillä on sama tavoite (esim. myynnin tai tehokkuuden kasvu). Tietenkin nämä mahdolliset edut edellyttävät näkemysten kuuntelua: johdolta kerätään palautetta ratkaisuehdotuksesta ja tarkennetaan ratkaisua tarvittaessa.

Kolmannessa vaiheessa tarjottu ratkaisukonsepti viimeistelemällä yhdistämällä työntekijäkeskeinen konseptin ja johtajakeskeiset edut. Ajatuksena on maksimoida johdon kokemat hyödyt ja työntekijöiden kokeman arvo. Tasapainoinen konsepti ratkaisee työntekijöiden kohtaamat käytännön ongelmat ja tuo etuja johdolle samanaikaisesti.

Kategoriat: Ei kategoriaa | Avainsanoina | Jätä kommentti

Älä tee -lista paljastaa ajankäytön ansat

brown wooden blocks on white table

Alä tee -lista muistuttaa pienistä asioista, jotka kasautuessaan vievät turhaan aikaasi

Jotkin päivittäiset puuhamme eivät hyödytä meitä, tai ovat jopa haitallisia. Usein kyseessä ovat yksinkertaiset ja pienet ​​asiat jotka kasaantuvat päivän mittaan. Älä tee -lista on siis to do -listan vastakohta. Sille listataan asioita kuten ”älä unohda antaa lepotaukoa silmille/hiirikädelle” tai “älä istu yli tuntia paikallaan”, mutta myös ”älä tarkista somea kaiken varalta”

Alä tee -listaus auttaa suuntaamaan energiaa oikeisiin asioihin

Älä tee -listan avulla voi seurata ja tunnistaa tehokkaammin turhia tapoja, joiden alun perin ajatellaan olevan jotenin tarpeellisia. Tähän sisältyy esimerkiksi pakonaomainen sähköpostin tarkistelu pitkin työpäivää, tai tavaksi muodostunut kahvin kittaus. Jos älä tee -lista on paperilla koko ajan nähtävissä, myös tehtävästä toiseen hyppimistä voi vähentää, kun tiedosta, mitä ei kannata tehdä.

Lista auttaa saamaan enemmän aikaan, ja vähentää tehtävästä toiseen hyppimistä

Alä-listaus on hyödyllinen, koska se auttaa pois turhasta toiminnasta, jota toistetaan automaattisesti ilman miettimistä. Joskus nämä toiminnat toistuvat, koska ne ovat helppoja, houkuttelevia tai yksinkertaisesti vanhoja tapoja.

Monille etätyöntekijöille oman kotitoimiston rajoittunut ja vähemmän sosiaalinen työympäristö on lisännyt verkossa vietettyä aikaa, joka voi johtaa aivottomaan selailuun. Tämä rajojen hämärtyminen ja keskittymisen hyppiminen on yksi hyvä syy käyttää älä tee -listaa. Moni vähentää omaa sosiaalista mediaa ja uutisten selailua huomatessaan, kuinka paljon aikaa niihin menee päivän mittaan; usein vireystila tämän korjausliikkeen seurauksena paranee.

Lopuksi

Ei-luettelo on hyödyllisenä kokeiluna siinä mielessä, että se auttaa huomaamaan asioita: ei-luettelo toimii ystävällisenä muistutuksena tärkeistä ja ei-niin-tärkeistä asioista. Keskittyminen on taito, jota  voi harjoitella.

Kategoriat: Ei kategoriaa | Jätä kommentti

Viisi avainta parempaan esitykseen

https://hbr.org/2013/06/how-to-give-a-killer-presentation

Useimmat tietävät TED-talk -konseptin: lyhyitä puheenvuoroja kiinnostavista aiheista teknologian, viihteen ja designin maailmasta, jotka voi katsoa jälkikäteen videona. Puhumaan ei pääse kuka vain, sillä idean pitää olla aidosti kiinnostava. Tätä samaa kriteeriä voi käyttää, kun työn alla on oma powerpoint-esitys: jos ei ole kiinnostavaa sanottavaa, kannattaa antaa jonkun muun hoitaa esitys. Tässä viisi ajatusta HBR:ä  mukaillen.

 • Kehystä tarinasi (selvitä mistä aloittaa ja mihin lopettaa). Ihmisiä eivät yleensä kiinnosta tarinat organisaatioista, elleivät he ole itse sen jäseniä. Ideat ja tarinat ovat paljon kiehtovampia; ratkaisumyynninkin voi rakentaa tarinaksi.
 • Suunnittele esitystapa: päätä, opetteletko esityksen sanasta sanaan vai käytätkö esim. luettelosanoja. Harjoittele sujuvaksi.
 • Työstä lavakarismaa, mutta muista, että tarinallasi on enemmän merkitystä, kuin sillä miten seisot tai puhut.
 • Suunnittele äänen ja kuvan käyttö viisaasti: mitä ikinä teetkin, älä lue suoraan dioista.
 • Rakenna esitys ajatuksella: käytä vahvuuksiasi ja ole aito. Ei ole yhtä oikeaa tapaa rakentaa hyvää esitystä.

Esityksen onnistuminen perustuu pitkälti ajatuksen, kertomuksen ja intohimon yhdistelmään. Kyse on lopulta aina sisällöstä – ei tyylistä. On suhteellisen helppoa työstää ongelmia itse puhutussa esityksessä, mutta ei ole mitään tapaa “hioa” perustarinaa – esittäjällä on oltava raaka-aineet valmiina, oli kyse sitten yritysesittelystä tai ratkaisumyynnistä. Joten: jos et ole vielä saanut koottua ajatuksiasi, kannattaa ehkä jättää esiintyminen jollekin muulle. Hyvä uutinen on, että kun jatkaa sitkeästi perustarinan ja siihen liittyvien ajatusten ja tunteiden työstämistä, löytyy ennen pitkää kiinnostava idea ja näkökulma, joka kannattaa jakaa muillekin.

Kategoriat: Ei kategoriaa | Avainsanoina | Jätä kommentti

Shakkilauta auttaa ajattelemaan

 

black horse chess piece near roque chess piece

Fast Company company kertoo, miten shakkimestarin viisiportaista ajatuskulkua kannattaa soveltaa myös yritystoimintaan.

Lue shakkilautaa eli toimintaympäristöä

Varsinkin jatkuvan epävarmuuden aikana on välttämätöntä tunnistaa ne toimintaympäristön tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen menestymiseen. Eri organisaatioilla voi olla hyvinkin yksilöllisiä tekijöitä, joista tulevaisuuden menestys tai epäonnistuminen riippuu. Tämä kaikki saattaa kuulostaa itsestään selvältä, koska on helppoa listata erilaisia kriittisiä tekijöitä, mutta analyysi vaatii sekä selkeää näkemystä että armotonta priorisointia, koska maailma ei ole ikinä optimitilassa: on löydettävä reunaehtoja, joiden täytyy toteutua, jotta toiminta jatkuu terveenä.

Ennusta tulevaisuudet

Yksi tulevaisuus ei riitä, tarvitaan useita vaihtoehtoisia tulevaisuusennusteita. Yrityksen kriittisten menestystekijöiden pohjalta tehdään hypoteesit tulevaisuudesta: ne voivat olla edullisia, neutraaleja tai haitallisia. Paras tapa on ennakoida vähintään sekä paras että pahin skenaario ja neutraali niiden väliltä, ja muutama lisäennustus näiden väliltä ei myöskään ole pahitteeksi.

Kehitä suunnitelma

Suunnitelma koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen on perustava strategia. On tunnistettava strategiset toimet, jotka ovat välttämättömiä riippumatta siitä, mikä ennustetuista tulevaisuuksista toteutuu. Toinen osa strategiaa on ehdollinen suunnitelma tyyppiä “jos A tapahtuu, toimi näin, jos B tapahtuu, niin…”. Käytä tätä lähestymistapaa kunkin ennustetun tulevaisuuden kohdalla. Näin strategiasi toimii yleisellä tasolla, mutta sinulla on myös jonkinlainen vastaus kaikkiin vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Jos tärkeimmät liiketoimintaan vaikuttavat tekijät on tunnistettu aiemmassa vaiheessa kunnolla, toimivia strategioita nousee esiin kourallinen.

Seuraa toimintaympäristöä

On jatkettava tarkkailua ja huomioitava, miten liiketoimintaan kriittisesti vaikuttavat tekijät kehittyvät. Älä anna muiden asioiden häiritä riippumatta siitä, kuinka paljon draamaa ne luovat.

Muokkaa suunnitelmaa

Alussa tehty tulevaisuuksien suunnittelu ei vielä ratkaise mitään. Kun tulevaisuus alkaa kehittyä, myös suunnitelmien on kehityttävä. Jos neljä ensimmäistä vaihetta on tehty kunnolla, tarvittavat strategiset muutokset suunnitelmaasi ovat selkeitä heti, kun näet jonkin ennustuksistasi alkavan toteutua.

Kategoriat: Ei kategoriaa | Avainsanoina | Jätä kommentti

Asiakaslähtöisyyden lyhyt oppimäärä

HBR kirjoittaa artikkelissaan aidosta asiakaslähtöisyydestä. Lähes jokainen yritys uskoo olevansa asiakaslähtöinen. Suurin osa on kuitenkin tuote- ja palvelukeskeisiä: ne keskittyvät siihen, kuinka parantaa tarjontaansa sen sijaan, että asettaisivat itsensä asiakkaidensa asemaan. Jos haluaa olla innovatiivinena ja asiakaslähtöinen, yritysten on 1) ymmärrettävä ongelma, jonka asiakas yrittää ratkaista; 2) Tunnistettava ja poistettava kipupisteet; ja 3) Katsottava omien, sinänsä hyvien tuotteidensa ulkopuolelle.

Ymmärrä asiakkaiden ongelmat

Erityisest kuluttajapuolella asiakkailla on vaikeuksia sanoittaa ja tiivistää ongelma, jonka he yrittävät ratkaista, muttta näin on myös B2B-maailmassa. Siksi on tärkeää kaivaa syvemmältä jotta saadaan esiin asiakkaan kohtaamat haasteet ja niiden perimmäiset syyt. Intialainen Rivego on miljardin dollarin yritys, joka mullistaa Intian kuorma-autoteollisuuden ymmärtämällä  logistiikatoimialan kaikkia toimijoita.

Yritys huomasi, että internet-tavarakaupan kasvu oli lisännyt dramaattisesti kuorma-autojen kysyntää, mutta Intiassa ongelmana on kuljettajien puute, vaikka pallka on varsin houkutteleva.

Kuorma-autopulan perimmäinen syy on se, että kuorma-autonkuljettajat ovat pitkiä aikoja poissa kotoa, mikä vähentää työn vetovoimaa ja aiheuttaa fyysisiä sekä psyykkisiä terveyshaittoja. Käytännössä yritys rakensi kuorma-autoterminaalit neljän tunnin välein tietyille vakiintuneille logistiikkareitielle. Kuljettaja voi siis mennä pisteestä A pisteeseen B, jättää autonsa, ottaa uuden auton alle ja ajaa B:stä takaisin A:han. Toinen kuljettaja puolestaan ​​ottaisi kuorma-auton B: stä ja siirtyisi pisteeseen C ja niin edelleen. Tämä järjestely ei vain tuonut kuljettajia kotiin joka ilta, vaan loi valtavasti arvoa logistiikkayrityksille. Aikaisemmin vain 10–12 tuntia päivässä ajettu kuorma-auto on nyt ajossa yli 20 tuntia ja näin ollen myös loppuasiakkaille toimitettujen toimitusajat lyhenevät lähes puoleen.

Tunnista kipupisteet

Monet kivijalka- sekä nettikaupat uskovat, että heidän ongelmansa ​​on se, että he eivät pysty seuraamaan asiakkaitaan toimintaa tarpeeksi, joten he investoivat erilaisiin seurantateknologioihin, jotka auttavat keräämään dataa asiakkaiden toiminnasta. Usein ortganisaatiolla ei kuitenkaan ole selkeää käsitystä siitä, mihin he kertyvä tietoa oikein käyttävät.

Monet asiakasongelmat ja kipupisteet tuijottavat suoraan kasvoihin. Usein esiemrkiksi potentiaalinen asiakas turhautuu (nettikaupassa tai kivijalassa) jos on vaivautunut paikalle, eikä löydä helposti etsimäänsä. Käytönnön esimerkki: jos suuri määrä nettisivukävijöitä posituu 10 sekunnin vierailun jälkeen yrityksen sivuilta, voidaan ehkä ajatella että nettisivujen rakenteessa tai sisällöissä on jotain korjattavaa.

Katso tuotteesi ulkopuolelle

Asiakkaan ostopolun kartoittamisesta on tullut tuttua lähes jokaiselle yritykselle. Lähes jokainen yritys kuitenkin aloittaa ja päättää ostopolun tuotekeskeisesti – keskiössä on esimerkiksi uuden auton tai asunnon hankinta (tai B2B-maailmassa investointikohde). Tämä tuoteajattelu voi jättää huomiotta kuitenkin loppuasiakkaan ongelman, ja sen myötä ratkaisun. Kun keskitytään tuotteen ostamisen sijasta ongelmanratkaisuun ja kuvataan sitä ostopolun avulla, voidaan ymmärtää ostopäätösten motivaatiotekijöitä ja jos hvin käy, synnyttää lisäarvoa asiakkaalle.

Jokainen yritys haluaa houkutella asiakkaita, mutta ei kannata miettiä miten asiakas suhtautuu yksittäiseen tuotteeseen, jos siis haluaa olla aidosti asiakalähtöinen toimija. Ttullakseen aidosti asiakaslähtöiseksi yrityksen johtajien on tarkasteltava tuotteita ja palveluita ongelman ja sen ratkaisun kautta. Näin toimii myös B2B-maailma: rahtilaiva ratkaisee ongelman: ei siis ole mielekästä tarkastella laivainvestointia tuotteen kautta, vaan ongelman ja sen ratkaisun.

 

Kategoriat: Ei kategoriaa | Jätä kommentti

10 totuutta markkinoinnista (joista ainakin pari koskee B2B-maailmaa)

HBR julkaisi juuri 10 totuutta markkinoinnista vuonna 2021 -listauksen, jossa B2B-maailmaa puidaan parissakin kohdassa. Tässä aiheesta lyhyesti.

Vanha totuus: Asiakkaat toivovat, että tarjoat sen mitä he haluavat.

Uusi totuus: Asiakkaat odottavat sinun tarjoavan juuri sitä, mitä he haluavat.

Sekä B2C- että B2B-maailmassa kuluttajat ja päättäjät odottavat nykyään, että kokemukset ovat mahdollisimman kitkattomia, ennakoitavia ja merkityksellisiä. Toisin sanoen: kiinnostunut ihminen tai organisaatio on huolissaan vain siitä, että he saavat sen mitä haluavat, juuri silloin kun he haluavat.

Näiden kokemusten luominen edellyttää, että yritykset hyödyntävät tietoa ja tekniikkaa, tietotekniikkaa. Miksi? Koska tiedon avulla voidaan luoda kokemuksia neljän c:n yhdellä tai useammalla ulottuvuudella: content (sisältö), comunity (yhteisö), commerce (kauppa), convenience (mukavuus).

4C on hyvä viitekehys, koska neljästä vaihtoehdosta voidaan poimia yksittäinen tapa luoda kokemuksia käytettävissä olevien resurssien mukaan. Toisaalta: jos halutaan erottua yksilöllisellä palvelulla, yritysten on käytettävä enemmän tietoa päätöksenteon tueksi ja asiakasymmärryksen lisäämikseksi.

Vanha totuus: Suhteilla on merkitystä.

Uusi totuus: Suhteet ovat kaikki kaikessa.

On selvää, että on välttämätöntä rakentaa luottamukseen perustuvia suhteita asiakkaisiin. Esimerkiksi mainonta antaa brändilupauksen, jonka jälkeen lupauksen täyttäminen tapahtuu tuotteen, palvelun laadun ja asiakaskokemuksen avulla.

Etätyön yleistyminen ja fyysisten vierailujen hankaluus on muuttanut asiakassuhteita, erityisesti B2B-maailmasssa. Virtuaalisessa ympäristössä menestyvät yritykset, joilla on pitkäikäisiä asiakssuhteita jo valmiiksi. Uusien asiakkaiden etsiminen vaatii kuitenkin kehittyneitä ratkaisumyynnin taitoja. On esitettävä vakuuttava ratkaisu, tai seuraava yritys pääsee myymään omaansa etäpalalverissa.

Kuten ennenkin, luottamus ja rehellisyys ovat edellytyksiä menestymiselle. B2B-organisaatioiden myynti- ja markkinointiorganisaatioilta tämä edellyttää kykyä tunnistaa ihmiset, jotka ovat omimmillaan tässä uudessa verkkovuorovaikutuksen maailmassa – jossa mietittyjä ratkaisuja tarjoava voittaa. Luottamuksen saavuttavat ne, jotka kuuntelevat asiakkaiden tarpeita ja kehittävät sitten ratkaisuja. Ei rakettitiedettä.

Kategoriat: Ei kategoriaa | Avainsanoina | Jätä kommentti

Sähköpostiko kannattaa avata vasta kymmeneltä?

black iphone 5 on white surface

Mitä tapahtuu, kun avaat sähköpostisi?

Tästä pääset lukemaan alkuperäisen artikkelin, jossa kerrotaan miten välttää sähköpostin kiroukset. Tässä kuitenkin tiivistys aiheesta: koittaa aamu, sähköposteissa sinulta luultavasti kysytään, pyydetään tai vaaditaan jotain – vedät johtopäätökset ja ryhdyt toimimaan. Työaikasi kuluu reagointiin. Tämä voi johtaa siihen, että et voi itse kontrolloida sitä, miten työaikaasi käytät. Hallinnan tunteen puute aiheuttaa tunnetusti stressiä ja ylimääräistä kahvinjuontia.

Päivän aloitustavalla on suuri merkitys, sillä se vaikuttaa luonnollisesti koko loppupäivän kulkuun. Jos aloitat päiväsi reagoimalla kaikkeen sähköpostissa odottavaan, olet ison osan työpäivästä reaktiivisessa mielentilassa, jossa hallinta ajastasi ja huomiostasi on muilla.

Vireystila, mieliala ja tahdonvoima vaihtelee päivän mittaan. Jos olet aamupäivän tunteina, kannattaa tämä aikaikkuna käyttää tärkeimpien tai vaikeimpien töiden tekemiseen. Älä siis haaskaa parhaita työtunteja sähköpostiin, ellei se ole sinun tärkein työtehtäväsi. Sen sijaan, kokeile tätä menetelmää sähköpostisi käsittelyyn.

Mitä kannattaa tehdä sen sijaan?

Työpäivän voi aloittaa viiden minuutin päiväsuunnittelulla: katso kalenteriasi ja tehtävälistaasi ja mieti mitä sinun pitää tehdä tänään. Tämä yksinkertainen tapa virittää aivosi aktiiviseen tilaan, jossa päätät itse mikä on tärkeää ja miten käytät aikaasi. Tämän seurauksena on tunne siitä, että sait tärkeitä asioita aikaan sen sijaan, että olet juossut tulipaloja sammuttelemassa. Loppuun tiivistys: sähköposti, joka on odottanut koko yön, voi hyvin odottaa vielä tunnin tai kaksi lisää.

Kategoriat: Ei kategoriaa | Jätä kommentti